Cửa kính cường lực

STT

QUY CÁCH SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ

 1

Kính temper trắng trong – 6mm

M2

LH: 0974.179.234

 2

Kính temper trắng trong – 8mm

M2

LH: 0974.179.234

 3

Kính temper trắng trong – 10mm

M2

LH: 0974.179.234

 4

Kính temper trắng trong – 12mm

M2

LH: 0974.179.234

 5

Kính temper trắng trong – 15mm

M2

LH: 0974.179.234

 6

Kính dán an toàn – 8.38mm (Vách kính)

M2

LH: 0974.179.234

 7

Kính dán an toàn – 10.38mm (Vách kính)

M2

LH: 0974.179.234

 8

Kính dán an toàn – 12.38mm (Vách kính)

M2

LH: 0974.179.234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Xếp theo: